P.E.S.-ZAGREB d.o.o. za elektrotehniku i strojarstvo (skraćeno P.E.S.-ZAGREB d.o.o.), Rivanjski put 10, 10020 Zagreb, Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 1-23324

Matični broj: 3905390

OIB: 83374921129

Temeljni kapital u iznosu od 1.141.300,00 kuna uplaćen je u cijelosti

Erste Steiermärkische Bank d.d., žiro račun: 2402006-1100065760, IBAN: HR4424020061100065760;

Osnivač, direktor i član uprave: Dragutin Ružić